از دست دادن بازار صادراتی لبنیات، کذب محض است/ نظارت وزارت بهداشت در حوزه تامین امنیت غذایی، دقیق و ادامه دار است

از دست دادن بازار صادراتی لبنیات، کذب محض است/ نظارت وزارت بهداشت در حوزه تامین امنیت غذایی، دقیق و ادامه دار است

 از دست دادن بازار صادراتی لبنیات، کذب محض است/ نظارت وزارت بهداشت در حوزه تامین امنیت غذایی، دقیق و ادامه دار است

دکتر سید حسن هاشمی در خصوص پیگیری های وزارت بهداشت در حوزه امنیت غذایی گفت: نظارت وزارت بهداشت در حوزه تامین امنیت غذایی، دقیق و ادامه دار است.

 به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در خصوص پیگیری های وزارت بهداشت در حوزه امنیت غذایی گفت: نظارت وزارت بهداشت در حوزه تامین امنیت غذایی، دقیق و ادامه دار است.
دکتر هاشمی با بی اساس خواندن اظهارات اخیر در خصوص کاهش چشمگیر صادرات لبنیات، گفت: رسانه ای شدن مصرف برخی صنایع لبنی از روغن پالم، نه تنها کاهشی در میزان صادارات این گونه فرآورده ها را بدنبال نداشت بلکه با افزایش صادرات نیز مواجه بودیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: آمارهای گمرک نشان می دهد که صادرات فرآورده های لبنی هم از نظر کمی و از نظر ریالی افزایش داشته است همچنین این آمار نشان می دهند که چه میزان روغن پالم وارد کشور شده است، همچنین بدنبال نتایج پیگیری های وزارت بهداشت در خصوص کاهش مصرف روغن پالم از ورود ۳۵۰ هزار تن روغن پالم به کشور جلوگیری شد.
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: تمام مجوزهایی که در گذشته جهت استفاده از این روغن در لبنیات صادر شده بود، باطل گردید. البته هدف گذاری شورای عالی امنیت غذا کاهش ۳۰ درصدی مصرف روغن پالم در کل کشور است که امیدواریم بتوانیم این عدد را به ۱۵ درصد برسانیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: اگر وزارت بهداشت در اتخاذ سیاست ها صرفا بخواهد نظر تولیدکننده گان را تامین کند، قطعا منطقی نیست؛ حفظ جان و سلامت مردم از اولویت های وزارت بهداشت است و این وزارتخانه قصد دارد همچنان به برخورد با تخلفاتی که رخ داده و به سلامت مردم آسیب می رساند ادامه دهد.