اولین روز از مانور مدافعان آسمان ولایت

اولین روز از مانور مدافعان آسمان ولایت