ترسناک‌ترین جانور دنیا

ترسناک‌ترین جانور دنیا

در این تصویر از خفاش‌های میوه مصری به وضوح می‌بینید که چرا خفاش برای بسیاری از هنرمندان الهام‌بخش ترس است. البته در واقعیت نیازی به ترس از بیشتر خفاش‌ها نیست، چراکه میوه‌خوارند.

خفاش میوه مصری با نام علمی Rousettus aeguptiacus فقط از میوه‌ها تغذیه می‌کند و معمولا حوالی غروب به سراغ نخل‌های خرما می‌رود تا گرسنگی خود را فروبنشاند. در دنیای زیست‌شناسی خفاش‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند، چراکه آنها بیشترین تعداد را درمیان پستانداران به خود اختصاص داده‌اند و تغییر جمعیت آنها نشانه‌ای مهم از تغییر وضعیت زیست‌بوم است.
آن‌چه در این عکس بیشتر به چشم می‌آید، ایستادن این خفاش‌هاست و این درحالی است که خفاش‌ها همیشه از سقف آویزان می‌شوند. واقعیت این است که این تصویر نسبت به واقعیت ۱۸۰درجه چرخیده است. تیم فلچ که این عکس را گرفته، می‌خواسته که شما این مخلوقات را مشابه با وضعیت معمول بیشتر حیوانات دیگر ببینید تا به قضاوت بهتری از آن دست یابید. بیخود نیست که هنرمندان برای خلق ترسناک‌ترین موجودات سینمایی (خون‌آشام‌ها) از این پستانداران کوچک الهام گرفته‌اند.