جمله علی لاریجانی بنر شد

جمله علی لاریجانی بنر شد