دانشگاهها قبل و بعد از انتخابات باز است

دانشگاهها قبل و بعد از انتخابات باز است

 دانشگاهها قبل و بعد از انتخابات باز است

 

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاهها و خوابگاه ها قبل و بعد از برگزاری انتخابات باز است.

پکامران دانشجو در نخستین جلسه هم اندیشی با روسای دانشگاه های دولتی سراسر کشور تاکید کرد : هیچ دانشگاهی چه قبل از ۲۰ خرداد و چه بعد از ۲ تیر نباید تعطیل کند.

وی افزود : دانشگاه ها باز است و فعالیت های انتخاباتی هم باید به صورت فعال برگزار شود.

عنوان خودگردان در مدارک دانشجویان درج نمی شود

وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره ذکر عنوان پردیس یا خودگردان در مدارک دانشجویان گفت: در مدارک دانش آموختگان و نوبت دومی هایی که در پردیسهای خودگردان تحصیل کرده اند هیچ گونه عنوان پردیس یا خودگردان درج نمی شود و دانشجویان از این بابت نگران نباشند.

دانشجو افزود: در نوع اول پردیس خودگردان نوعی ازمون اختصاصی با هماهنگی سازمان سنجش برگزار و روی مدرک انها نیز پردیس خودگردان ذکر می شود و نوع دوم ،‌ روزانه تعهدی است که از طریق ازمون سراسری دانشجو می پذیرد و نوع سوم ، روزانه غیر تعهدی است که شهریه پرداخت می کنند و روی مدرک انها نوبت دومی (شبانه )ذکر می شود.

امروز همچنین با حضور وزیر علوم مرکز همایشهای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در تهران با زیر بنای هشت هزار متر مربع و سه سالن امفی تئاتر با  هزینه دو میلیارد تومان افتتاح شد.