شهرام قائدی و دخترش در ساحل دریا + عکس

شهرام قائدی و دخترش در ساحل دریا + عکس

"شهرام قائدی" در صفحه اینستاگرام خود تصویری شاد از خودش و فرزندش منتشر کرد.

“شهرام قائدی” در صفحه اینستاگرام خود تصویری شاد از خودش و فرزندش منتشر کرد.

شهرام قائدی” در صفحه اینستاگرام خود تصویری‌ با این شرح “بعد از یک ماه کار سنگین، من و عشق و دریا” منتشر کرد.