عمیق ترین استخر جهان

عمیق ترین استخر جهان

عمیق ترین استخر جهان در عمق ۳۲ متری با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد در بلژیک ساخته شده است.