عکس: ابزار ویژه گشت زنی پلیس چین

عکس: ابزار ویژه گشت زنی پلیس چین

 عکس: ابزار ویژه گشت زنی پلیس چین

همزمان با برگزاری کنگره سالانه حزب کمونیست چین در پکن ، پلیس چین تدابیر امنیتی را در میدان تیانانمن تشدید کرده است. پلیس چین با اسکوترهای ویژه مشغول گشت زنی است. (عکس: رویترز)