قیمت انواع خودرو در بازار در 19 فروردین

قیمت انواع خودرو در بازار در ۱۹ فروردین

قیمت انواع خودرو در بازار در 19 فروردین

 

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده
۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX سایپا
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE
۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL 132
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL
۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX
۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ LE
۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX
۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX
۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL
۱۳۱ SL ایربگ دار
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL گازسوز
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL
۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX
۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE
۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / ای بی اس / آپشنال
ریو اتوماتیک
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
توقف فروش ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۷۵٫۸۴۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5
۱۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ پارس خودرو
۱۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی
     MID نیسان قشقایی
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۰۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۵٫۲۳۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول
۶۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2
۳۵٫۵۱۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
۳۷٫۳۳۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده
وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ SE سمند
۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند مالتی پلکس
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ سمند سریر
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ GLX 405 . TU5 پژو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 . XUM پژو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی
۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال سفارشی
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید
۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 پژو پارس سال / موتور
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
توقف فروش V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر
۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ E1 تندر اتوماتیک
۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر
۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ E2 تندر اتوماتیک
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک کرمان خودرو
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک
۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار
۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ J5 جی ای سی
۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰ X60
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لوبو
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹
۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول
۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰  FAW ون
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ۲۰ نفره سحر
۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مدیران خودرو
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰  MVM 530
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی راین
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹
پروتون ویرا
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مرتب خودرو
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ G5
قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ هیوندایی
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱
۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹
۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ i30 هیوندای
۷۸٫۱۰۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ i20 هیوندای
۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز
۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲
۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ H1 ون هفت نفره
ایرتویا VXR.V8 لندکروز تویوتا
۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR.V6 لندکروز
۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند
۲۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳
۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روفور
راو . سفارشی
۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱
۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید
یاریس صندوق دار
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا
ون پریوی
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ون هایس
۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی کیاموتورز
۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰  V6 موهاوی
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/  ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/  ۱۰ ایربگ ۲٫۴
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو
کارنز
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول
پرشیا خودرو ۵۲۳ ب ام و
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۸
۷۵۰ LI
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۸
۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ NEW 320
۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫ Cabriolet
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کروک ۳۳۵
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 23I
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 28I
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 30I
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 35I
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ M6 AC SCHNITZER
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.8
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.0
۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 5 litere
X6 – 5 litere.Human
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 3.5 litere
ستاره ایران ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ مرسدس بنز
۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۰۰
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B180
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۲۰۰
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰
۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰
۷۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۵۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . 350
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال کی ۳۵۰
۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰
۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰
۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰
۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰
معین موتور ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S پورشه
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Boxster S
۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱
۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱ New
۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۶ سیلندر
۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو
۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر
۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول لکسوس
۲۷۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم
۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۵۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول
۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳
جی اس ۴۶۰
SC 430 COUPE
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ CT200H / HYBRiD
۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – لانگ
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن
۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰
۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک
مدیا موتور ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی ام جی
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول مگنت
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶
۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ام جی ۳۵۰
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن سانگ یانگ
ون رودیوس
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید
۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن رنو
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
(۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰  کولیوس/ اتاق جدید
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 فلوئنس
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ E4 فلوئنس
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC7 جیلی
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۵٫۵۰۰٫۰۰۰  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV
 SC7
آلفا موتور ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول آلفارومئو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول
۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۸۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته مازراتی
۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . کواتروپورته
۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو
۱٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو اس
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو اس
اسمارت فورتو سایر
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ون اویکو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX میتسوبیشی