نکات ضروری در حین کار با کامپیوتر

همه ی افرادی که با کامپیوتر کار می کنند ، باید پس از مدتی به نقطه ای دور نگاه کنند تا چشمانشان دچار خستگی نشود . درضمن است و استفاده ی طولانی مدت از کامپیوتر باعث خستگی و تحریک چشم شده و ممکن است باعث سردرد شود .

وقتی می خواهیم از روی صفحه تایپ کنیم باید آن صفحه در ارتفاع مانیتور و درست در کنار آن باشد تا با حرکات کمتری بتوان هر دو را در میدان دید داشته باشیم . کاربر باید د ر خانه و محل کار ورزش و نرمش های لازم را انجام دهد . فشارهای روانی نیز در بروز دردهای اسکلتی سهم بسزایی دارند . کاربر نباید بطور مستمر پشت دستگاه بنشینید و باید هر چند مدت یکبار قدم بزند و به دور دست نگاه کند .

جهت جلوگیری از عوارض ذکر شده باید صفحه کلید و سطح کار متحرک قابل تنظیم باشد و حرکات دست ها در محدوده ی طبیعی بادش یعنی مچ ها صاف باشد و به طرف داخل و خارج خم نباشد .
حتما از زیر پایی استفاده کنید . در صفحه کلید های پیشرفته ، جایی برای تکیه و استراحت مچ دارند که بسیار مفید است صفحه کلید را کمی به جلو مایل کنید ، از میز وصندلی بالبه نرم وقابل اتکا استفاده کنید