پیشوازهای جدید علی عبدالمالکی

پیشوازهای جدید علی عبدالمالکی

آه منه : ۳۳۱۴۲۷۸

آروم آروم : ۳۳۱۴۲۸۸

دلکم : ۳۳۱۴۲۸۹

حرف نزن : ۳۳۱۴۲۹۰

هی تو : ۳۳۱۴۲۹۱

هی تو قطعه ۲ : ۳۳۱۴۲۹۲

مسافر : ۳۳۱۴۲۹۳

یه دل شکستم : ۳۳۱۴۲۹۴

زود رفتی : ۳۳۱۴۲۹۵

برای تنظیم آهنگ مورد نظر کد آنرا به ۷۵۷۵ ارسال کنید